Garantievoorwaarden Bosch

Bij aanschaf van vier of meer Bosch inbouwapparaten ontvangt u bij Keukendepot vijf jaar garantie.

Naast de standaard garantietermijn van twee jaar krijgt u, wanneer u vier of meer inbouwapparaten uit verschillende productgroepen koopt, drie jaar extra garantie. U betaalt dan vijf jaar lang geen materiaalkosten en arbeidsloon. In het derde tot en met vijfde jaar worden wel voorrijkosten in rekening gebracht.

  • U komt in aanmerking voor de garantietermijn van 5 jaar, als u zich binnen 3 maanden na levering van vier of meer inbouwapparaten uit verschillende productgroepen, online aanmeld c.q. registreert.
  • De garantie is alleen van toepassing op inbouwkeukenapparatuur wanneer u vier of meer Bosch inbouwapparaten uit verschillende productgroepen in één keer koopt.
  • Alle apparaten dienen in één keer te zijn aangeschaft en in Nederland in gebruik te zijn.
  • Registratie dient uiterlijk drie maanden na levering van de apparatuur plaats te vinden.
  • Voorrijkosten zijn niet inbegrepen tijdens de 3 jaar verlengde garantieperiode.
  • Gebruikersfouten vallen niet onder de garantie

Om in aanmerking te komen voor de garantietermijn van vijf jaar moet u binnen drie maanden na de aankoop uw Bosch apparaten registreren. 

Volg via onderstaande registratielink de verdere instructies waarna vervolgens vanuit Bosch en-/of Constructa een garantiecertificaat aan u zal worden toegestuurd. Wanneer u later een beroep moet doen op de Bosch servicedienst, is het tonen van het certificaat en de aankoopnota voldoende om aanspraak te maken op de garantie.

Voor registratie van uw Bosch inbouwapparaten klik hier.